Hướng dẫn trở thành Member Online

Đăng ký tài khoản.

Cách 1:

Nhấn vào nút Đăng Nhập trên thanh menu đển đến trang tài khoản


Nhấn vào nút Tạo tài khoản

Chỉ cần nhập email của bạn. Đơn giản hệ thống sẽ tự tạo cho bạn 1 tài khoản trên Sly 1994 với mật khẩu ngẫu nhiên và đồng thời gửi 1 email thông báo Tài khoản đã được tạo kèm mật khẩu vào mail của bạn.

Cách 2:

Tạo tài khoản tự động từ thông tin của bạn lúc hoàn tất mua hàng. Mật khẩu tài khoản tư tượng cũng sẽ được gửi vào mail của bạn.

Giao diện thành viên

  • Đơn hàng: Thống kê những sản phẩm bạn đã mua trên Sly 1994
  • Sly Member: Thông báo Level Member hiện tại của bạn.
  • Địa chỉ: Địa chỉ thanh toán và nhận hàng của bạn (có thể thay đổi)
  • Thông tin tài khoản: Nơi thay đổi hoặc bổ sung tên, thay đổi mật khẩu.
  • Sly Points: xem số điểm sly points hiện tại của bạn.

Thông tin thêm về Sly Member và Sly Points xem tại Member Online.